Aivovammat

Sadat lapset saavat vuosittain tapaturmaisen aivovamman, pienet lapset usein putoamisen seurauksena ja nuoret liikenneonnettomuuksissa. Aivovammasta puhutaan, kun päähän kohdistuu tapaturmainen isku, joka aiheuttaa kudosvaurioita aivoissa.

Lasten ja nuorten tapaturmaisista aivovammoista 90 % ovat lieviä. Aina päänvammoja saatua on kuitenkin hyvä käydä lääkärissä. Vaikka vamma olisi todettu lieväksi, on tärkeä seurata mahdollisia uusia tai voimistuvia oireita. Aivovammaliiton oppaassa Tietoa lievästä aivovammasta, löytyy lisätietoa aiheesta. Keskivaikean tai vaikean aivovamman ollessa kyseessä, lapselle tai nuorelle jää usein erilaisia jälkioireita ja myös toimintakyvyssä voi tulla laskua.

Aivovamman aiheuttamia yleisimpiä oireita ovat:

  • Päänsärky
  • Väsymys
  • Keskittymisvaikeudet
  • Muistipulmat
  • Tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet

Aivovammoista toipuminen on hyvin yksilöllistä ja toipumisen etenemistä onkin vaikea ennustaa. Vamman vaikeusaste ja vamman sijainti, lapsen ikä, aiempi toimintakyky, perheen hyvinvointi sekä kuntoutus- ja tukipalveluiden saatavuus vaikuttavat toipumiseen. 

Aivovamman jälkitilan oireet eivät usein näy päälle päin ja muiden onkin vaikea ymmärtää ja tulkita vammautuneen lapsen tai nuoren oireita ja käyttäytymistä. Oireet voivat haitata merkittävästi esimerkiksi lapsen tai nuoren leikkejä, koulussa käyntiä ja opiskelua. Näihin on saatavissa apua ja tukea sekä keinoja, joilla arjen toimintoja voidaan helpottaa. Vammasta ja sen vaikutuksista kertominen lapsen tai nuoren kanssa toimiville auttaa ymmärtämään ja helpottaa toimintaa esimerkiksi koulussa.

Kuntoutuminen. Aivovamman saaneen lapsen tai nuoren kuntoutuminen on yksilöllinen ja usein pitkäkestoinen prosessi. Sen tavoitteena on oppia tunnistamaan vamman aiheuttamat oireet ja tukea mahdollisimman itsenäistä toimintakykyä arjen toiminnoissa. Kuntoutumisessa tärkeässä roolissa lapsen ja perheen lisäksi ovat ammattilaiset esimerkiksi toiminta-, fysio- ja puheterapeutti sekä neuropsykologinen kuntoutus. Perhe hyötyy sopeutumisvalmennuksesta ja perhekuntoutuksesta. Lisätietoa aivovamman kuntoutuksesta sekä erilaisista kuntoutuksen muodoista löytyy täältä.

TATU ry:n kurssit kuntoutumisen tukena. Lue lisää täältä.

TATU ry:n kautta löydät muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia lapsia, nuoria ja perheitä sekä pääset jakamaan ja kuulemaan kokemuksia. Lue lisää vertaistuesta täältä.