Toiminta ja arvot

TATUn visiona on Lasten, nuorten ja heidän läheistensä osallisuus ja hyvä elämä.

TATU tukee toiminnallaan tapaturman tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän läheistensä asemaa ja osallisuutta.

TATUn arvot

Toimijuus ja tasavertaisuus
▪ Aito läsnäolo ja lämpö kohtaamisissa
▪ Lapset, nuoret ja läheiset mukana toiminnassa
▪ Toimimme ja teemme työtä suurella sydämellä.

Monipuolisuus ja muovautuvuus
▪ Toimimme ketterästi ja joustavasti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
▪ Otamme huomioon ihmisten erilaiset tarpeet – voit tulla juuri omana itsenäsi.

Rinnallakulkijuus ja luottamus
▪ TATUn toiminta tukee sinua ja läheisiäsi eri tilanteissa – elämä kantaa.
▪ Luotamme jokaisen vahvuuksiin.

Asiantuntijuus
▪ Tarjoamme luotettavaa ja ajantasaista tietoa ja tukea yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.