Materiaalipankki

  Tietoa narkolepsiasta

  Tietoa ja nuorten ajatuksia narkolepsiasta TATUn sivuilla Lasten ja nuorten narkolepsia. Hyvä hoito., STM Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalinen tuki, STM Narkolepsia osana elämää, Kelan tutkimusblogi Aivotalo/narkolepsia, Terveyskylä.fi World narcolepsy Day, Project Sleep (tietoa englanniksi)

  Lapsen Aivovammaopas

  ”Lapsen aivovammaopas – Tietoa arkeen lapsen kotiutuessa sairaalasta” syntyi yhteistyössä TATU ry:n, JAMK:n toimintaterapeutti opiskelija Rea Röngän sekä OYS:n Lastenneurologian yksiköstä neuropsykologi Merja Nikulan ja kuntoutusohjaaja Minna Karjalaisen kanssa. Lisäksi oppaan sisällön konsulttina oli neuropsykologi Mari Saarinen. Tähän oppaaseen on koottu tietoa aivovammasta ja sen vaikutuksista lapsen tai nuoren ja hänen läheistensä elämään. Tavoitteena on […]

  Verso-kansio erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheelle

  Verso-kansio on oiva väline ajankohtaisten asioiden jakamiseen, kun lapsi/nuori käy eri paikoissa esim. hoitopaikka, kuntoutus ja tapaa uusia ihmisiä. VERSO-kansio on tarkoitettu vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen apuvälineeksi tietojen säilyttämiseen ja siirtämiseen. Kansioon on tarkoitus kerätä ajankohtaiset tiedot lapsen tai nuoren asioista ja tätä kautta helpottaa tiedon kulkua ja yhteistyötä perheen […]

  Hanaa!-hanke

  Hanaa!-hankkeessa kehitettiin vapaa-ajan toimintaa 16-29 -vuotiaille erityistä tukea tarvitseville nuorille. Hankkeen toiminta oli suunnattu yli diagnoosirajojen kaikille nuorille, jotka kokivat tarvitsevansa tukea harrastuksen aloittamiseen tai ideoita vapaa-ajan toimintaan. Toiminta oli nuorten suunnittelemaa, monipuolista tekemistä, jossa nuoret, nuorten läheiset ja avustajat sekä nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset saivat tietoa nuorten kiinnostuksen kohteista ja vahvuuksista. Hankkeessa tehtiin laajaa […]