Vapaaehtoistoiminta

TATUssa vapaaehtoistyötä voi tehdä vertaistukijana, kokemustoimijana, kehittäjänä ja hallituksen jäsenenä. Vapaaehtoisilla on oikeus ohjaukseen ja tukeen TATUn työntekijöiltä. Järjestämme myös koulutuksia vapaaehtoisillemme. Lisäksi vuosittain järjestetään vapaaehtoisten oma tapaaminen, jossa virkistäydytään ja tavataan toisia, saadaan siis vertaistukea itsekin samalla! Sivua alaspäin selaamalla löydät tulevat vapaaehtoiskoulutukset ja -tapaamiset.

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta Anu Hämäläiseltä

Vertaistukijana

Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus tapaturmasta tai potilasvahingosta perheessä. Tärkeää vertaistukijaksi ryhtyessä on miettiä omia voimavaroja ja elämäntilannetta. Miksi juuri minä haluaisin toimia vertaisena? Vertaistukijana toimiminen on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa.

Vertaisena et tarvitse hoitoalan koulutusta vaan kokemuksesi on tärkein. Sinulla on halu kuunnella toista ja voit antaa vinkkejä, kuinka itse olet ratkaissut arjessa eteen tulleita asioita. Vertaisuus antaa myös toivoa siitä, että vaikeasta elämäntilanteesta voi selviytyä. TATU kouluttaa vertaistukihenkilöitä vuosittain.

Koulutuksessa saat työkaluja vertaistukijana toimimiseen sekä uusia näkökulmia vertaisuuteen ja vuorovaikutukseen. Valmistuttuasi vertaistukihenkilöksi voit olla mukana vertaistukijana TATUn esimerkiksi vertaistapaamisissa ja -ryhmissä, kursseilla tai kahdenkeskisissä tapaamissa. Vertaisena toimiessasi saat mielekästä tekemistä. Saat uusia kavereita ja uusia taitoja sekä pääset käyttämään omia vahvuuksiasi.  

Seuraava koulutus pidetään vuonna 2024. Tähän koulutukseen ovat tervetulleita vertaistukihenkilöinä jo toimivat sekä te, jotka olette pohtineet vertaistukihenkilöksi ryhtymistä. 

Kokemustoimijana

TATU ry liittyi Kokemustoimijaverkostoon toiminnassa mukana olevien nuorten toiveesta vuonna 2022. Kokemustoimija käy kertomassa omaa tarinaansa yleensä ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille. Tässä kokemustoimijaverkoston määritelmä kokemustoimijasta: ”Kokemustoimija on koulutuksen saanut henkilö, joka toimii pääosin suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa elämänkokemusta. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä sekä pyrkiä toiminnallaan vaikuttamaan laajempiin ihmisryhmiin.” Kokemustoimijakoulutus on 45 tunnin mittainen, se toteutetaan lähi- ja etätapaamisina. 

Kokemustoimijoiden peruskoulutuksessa saat ohjausta oman kokemuspuheenvuoron rakentamiseen ja jäsentämiseen sekä esiintymistaidon koulutusta. Kokemustoimijana pääset lisäämää tietoisuutta ja ymmärrystä tapaturman ja potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämästä ammattilaisille, opiskelijoille ja suurelle yleisölle. Saat uusia kokemuksia ja taitoja sekä tapaat uusia ihmisiä sekä pääset vaikuttamaan oman kokemuksesi kautta.  

TATUn järjesti kokemustoimijakoulutukset vuosina 2022 ja 2023 ja seuraava peruskoulutus on vuonna 2025. 

Kehittäjänä

TATU ry on olemassa kohderyhmäänsä varten ja siksi on tärkeää, että toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa ovat mukana lapset, nuoret ja läheiset. TATUssa toimii vapaaehtoisten nuorten someryhmä ja Nuoret kehittäjät -kehittäjäryhmä.

Nuoret kehittäjät on TATUn kehittäjäryhmä, joka koostuu TATUn toiminnassa mukana olleista nuorista ja nuorista aikuisista. Nuoret kehittäjät kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja kehittämään TATUn toimintaa. Ryhmältä kysytään pitkin vuotta mielipiteitä ja ajatuksia yhteisen WhatsApp-ryhmän kautta. 

Nuoret kehittäjät ovat olleet luomassa TATUn toiminnan arvoja, strategiaa, tekemässä nuorten sivustoa, luomassa vaikuttamiskampanjoita, ideoimassa TATUn logoa, kotisivua ja viestintää yleensä. Uusia kehittämisen aiheita tulee jatkuvasti ja tartumme yhdessä kehittäjänuorten kanssa ajankohtaisiin aiheisiin ja viemme niitä yhdessä eteenpäin. Nuorten kehittäjien tapaamisiin voit osallistua omien voimavarojen ja aikataulujen mukaisesti. 

Osa kehittäjistä halusi perustaa oman Instagram- tilinsä @taturynuoret, jossa he jakavat omaa arkeaan iloineen ja haasteineen. Tilin tarkoitus on olla vertaistuellinen muille nuorille ja nuorille aikuisille. Käy tutustumassa ja ota tili seurantaan.

TATUn vapaaehtoisten koulutukset ja tapaamiset

Vertaistukihenkilöiden peruskoulutus 2-4.2.2024 Lahti

(siirretty lakon vuoksi, uusi päivämäärä 12-14.4.2024)

Kysy vapaita paikkoja Anulta anu.hamalainen@tatury.fi 

Koulutus on tarkoitettu TATUn nuorille aikuisille ja heidän läheisille, jotka ovat valmiita toimimaanVertaistukihenkilöiden peruskoulutus 2-4.2.2024 vertaistukihenkilöinä tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Sinulla on omakohtainen kokemus äkillisesti muuttuneesta elämäntilanteesta ja olet kulkenut tuota matkaa jonkin aikaa.

Koulutusviikonlopun sisältönä on mm. vertaisuus ja vuorovaikutus, vertaistukihenkilönä toimiminen, omat voimavarat, mukavaa yhdessäoloa unohtamatta.  

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta (sisältäen matkat halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, majoituksen 2 hh, ruokailut ja koulutuksen). 

ILMOITTAUDU 15.1.2024 MENNESSÄ TÄSTÄ LINKISTÄ  

Kysy lisää Anulta anu.hamalainen@tatury.fi 

 

Nuoret kehittäjät etäkehittämisilta 18.4.2024 Zoomissa klo 17:00-19:00

Tervetuloa kehittämään porukalla uutta nuorten sivustoa to 18.4.2024 klo 17:00-19:00 etäyhteydellä (Zoom). Osallistua voi kaikki TATUn toiminnassa mukana olevat nuoret ja nuoret aikuiset (16-30v). 

Mikä juttu? Nuorten sivusto on nuorten kehittämä vertaistuellinen sivusto kaikille erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Sivusto on ihan uusi ja kehitysvaiheessa. Sivustolle on jo kerätty aiheita ja ideoita vammaisilta, pitkäaikaissairailta ja neuromoninaisilta nuorilta.  Sivuston tarkoituksena on toimia vertaistukena nuorille ja tuoda myös tietoa ja vinkkejä arkeen. 

Mitä tehdään? Tässä vaiheessa keskitymme sivuston ilmeeseen sekä käytettävyyteen ja alamme tuottamaan sisältöä sivustolle. Sivustolle tarvitaan myös nimi. Nyt pääset mukaan kehittämään sivustoa omilla ideoillasi ja toiveillasi. Kaikille kehittämisessä mukana olleille nuorille tulee vuoden loppupuolella linkki sivuston ensimmäiseen versioon ennen kuin se avautuu kaikille. 

Voit kysyä lisätietoja asiasta Eijalta tai jos et pääse tähän etätapaamiseen, mutta sivustolle kirjoittaminen ja sivuston kehittäminen kiinnostaa, laita viestiä: eija.saario@tatury.fi / 0451187600 

Ilmoittaudu mukaan 16.4.2024 mennessä eija.saario@tatury.fi / 0451187600. Lähetämme etälinkin etäkehittämiseen ilmoittautuneille viimeistään 17.4.2024 

Nuoret kehittäjät, 5 ihmistä kävelee rappusia alas

Nyt pääset mukaan kehittämään erityistä tukea tarvitsevien nuorten sivustoa omilla ideoillasi ja toiveillasi. Tule mukaan! 

Nuoret kehittäjät kehittämisviikonloppu 26-27.10.2024

Lisätietoja myöhemmin