Vapaaehtoistoiminta

TATUssa vapaaehtoistyötä voi tehdä vertaistukijana, kehittäjänä ja hallituksen jäsenenä. Vapaaehtoisilla on oikeus ohjaukseen ja tukeen TATUn työntekijöiltä. Järjestämme myös koulutuksia vapaaehtoisillemme. Lisäksi vuosittain järjestetään vapaaehtoisten oma tapaaminen, jossa virkistäydytään ja tavataan toisia, saadaan siis vertaistukea itsekin samalla!

Vertaistukijana

Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus tapaturmasta tai potilasvahingosta perheessä. Tärkeää vertaistukijaksi ryhtyessä on miettiä omia voimavaroja ja elämäntilannetta. Miksi juuri minä haluaisin toimia vertaisena? Vertaistukijana toimiminen on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa.

Vertaisena et tarvitse hoitoalan koulutusta vaan kokemuksesi on tärkein. Sinulla on halu kuunnella toista ja voit antaa vinkkejä, kuinka itse olet ratkaissut arjessa eteen tulleita asioita. Vertaisuus antaa myös toivoa siitä, että vaikeasta elämäntilanteesta voi selviytyä.

TATU ry kouluttaa vuosittain vertaistukijoita viikonloppukoulutuksessa. Vuoden 2021 ensimmäinen koulutus pidetään etäkoulutuksena 30.1. lauantaina kello 12-15. Tähän koulutukseen ovat tervetulleita vertaistukihenkilöinä jo toimivat sekä te, jotka olette pohtineet vertaistukihenkilöksi ryhtymistä. Lue lisää koulutuksesta täältä.

Kehittäjänä

TATU ry on olemassa kohderyhmän tarpeita varten ja on tärkeää, että toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa ovat mukana lapset, nuoret ja läheiset. TATUssa toimii vapaaehtoisten kehittäjien ryhmä. He osallistuvat viikonlopputapaamisiin, etänä pidettäviin koulutustapaamisiin sekä keskustelevat ajankohtaisista aiheista someryhmässä. Kehittäjät ovat olleet luomassa TATUn toiminnan arvoja, tekemässä Tartu tulevaisuuteen -tietoportaalia, ideoimassa TATUn logoa, kotisivua ja yleensä näkyvyyttä. Uusia kehittämisen aiheita tulee jatkuvasti ja tartumme yhdessä kehittäjänuorten kanssa ajankohtaisiin aiheisiin ja viemme niitä yhdessä eteenpäin.