Nepsyvalmennus

Kenelle?

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia (adhd, add, asperger, käyttäytymishäiriöt) tai esimerkiksi aivovamman jälkitila, mikä vaikeuttaa aloitekykyä, tarkkaavaisuutta ja arjessa selviytymistä.

TATUn valmentajilla on erityistä osaamista koulunkäynnin, motivaation (RSMP®-koulumotivaatiovalmennus), nivelvaiheiden, kuntoutuksellisen näkökulman ja haastavien käyttäytymistilanteiden asioissa.

Mitä?

Neuropsykiatrinen valmennus on keino auttaa yksilöä ja läheisiä ratkaisemaan erilaisia arjen haasteita. Valmennuksen aloittaminen suunnitellaan yhdessä perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Valmennuksen tavoitteet laaditaan aina yhteistyössä lapsen/nuoren ja hänen läheisten kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus valmennuksen avulla oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja tapoja sekä saada lisää selviytymiskeinoja arjen tilanteisiin.

Miten?

Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelyä. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. keskustelu, yhdessä tekeminen, mallittaminen, arjen asioiden strukturointi ja harjoitteleminen oikeassa ympäristössä sekä toimiminen ryhmässä ja eläinavusteisesti. Keskeistä on omien vahvuuksien löytäminen ja positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta vahvistuminen sekä keinojen saaminen omaan toiminnan- ja tunnesäätelyyn. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös videoneuvottelua, matkapuhelinta ja sähköpostia.

    TATU ry:n neuropsykiatrinen valmennus

    Videolla kerrotaan neuropsykiatrisen valmennuksen toiminnan periaatteista.