Ryhmät

TATU on toteuttaa tunnetaito- ja eläinavusteisia ryhmiä.

Tunnetaitoryhmässä tavoitteena on tunnetaitojen ja oman käyttäytymisen harjoittelu. TATUn työntekijöillä on laajaa osaamista erilaisen ryhmätoiminnan ohjaamiseen esimerkiksi itsetuntemuksen, vahvuuksien, toiminnanohjauksen kehittymiseen ja haastavien tilanteiden hallitsemiseen (AVEKKI®). Ryhmiä voidaan toteuttaa lapsille, nuorille ja/tai vanhemmille.

Elänavusteisissa kuntoutusryhmissä tavoitteena on vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä keskittymisen harjoitteleminen ja vahvistaminen. Esimerkiksi tunnetaitojen harjoittelussa lasten on helpompi puhua eläinten tunteista, ajatuksista ja käyttäytymisestä kuin suoraan omista. Samalla lapsi kuitenkin käsittelee omia tuntemuksiaan eläinten kautta. Ryhmäkertojen myötä tunnetaitoja syvennetään askel askeleelta. Tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä kuljetaan vähitellen kohti tunteiden säätelyä ja ilmaisua. Eläinavusteinen kuntoutus on luonteeltaan hyvin toiminnallista ja se auttaa viemään kuntoutuksen tuloksia osaksi lapsen omaa arkielämää. Ryhmän tavoitteena on siirtää jokaisen ryhmäläisen omaan arkeen ryhmässä koettuja oivalluksia, harjoiteltuja taitoja ja onnistumisen elämyksiä.

Talliympäristö, eläimen kanssa toimiminen ja ryhmän toiminnallisuus tarjoavat runsaasti erilaisia aistielämyksiä (mm. näkö-, kuulo-, haju-, tunto-, asento-, tasapaino- ja liikeaistimukset). Etsimme yhdessä ryhmän kanssa keinoja selviytyä aistimuksista ja säädellä niitä.

Kysy lisää ryhmätoiminnoista marjo.juuti-tavi(at)tatury.fi tai 041 711 7107.