Mukana muutoksissa -hanke

Mukana muutoksissa – Vammaisjärjestöjen lapsi- ja perhetyön vahvistaminen verkostorakenteessa -hanke

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja neurokirjon lasten, nuorten sekä heidän perheidensä palvelut ovat pirstaleiset ja palvelukäytännöt vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Meneillään oleva toimintaympäristön muutos tuo mahdollisuuden kehittää järjestöjen ja julkisen sektorin sujuvampaa yhteis- ja rinnakkaiseloa muuttuvissa rakenteissa.

Hanke kokoaa valtakunnallisesti pienet vammaisjärjestöt sekä heidän edustamansa ryhmät ja julkista sektoria edustavat sote-, kuntoutus- ja oppilaitostoimijat yhteiskehittämiseen.

Hankkeessa kuunnellaan vammaisia ja pitkäaikaissairaita sekä neurokirjon lapsia, nuoria ja perheitä, jotta saadaan tietoa heidän erityistarpeistaan, sekä kokemuksista palveluiden käyttäjinä.

Mukana muutoksissa -hankeen tarkoituksena on vahvistaa vammaisjärjestöjen lapsi- ja perhetyön verkostorakenteita.

Tavoitteena on:

  • Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä neurokirjon lasten ja nuorten kanssa toimivien järjestöjen yhteistyö julkisen ja yksityissektorin kanssa vahvistuu
  • Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä näkökulmat ja kokemukset osallisuudesta ja palveluista saadaan näkyviin ja päätöksen teon tueksi

Miten kehittämiseen pääsee mukaan?

Toivomme hankkeeseen mukaan monenlaisia ja eritaustoista tulevia ihmisiä, lapsia, nuoria, perheitä, asiantuntijoita ja päättäjiä. Kiinnostuitko?

Teksti: Verkostorakenteita vahvistamassa, perheiden ääntä kuunnellen. Kuvassa hanketyöntekijät Kirsti ja Anu.

Ota yhteyttä hanketyöntekijöihin,

olemme sinua varten.

Anu Hämäläinen
Aluekoordinaattori/järjestösuunnittelija
044 4915 567
anu.hamalainen@tatury.fi

Kirsti Kostamo-Kleemola
Hankekoordinaattori
050 471 4169
kirsti.kostamo-kleemola@vamlas.fi

Hanketta koordinoivat TATU ry ja Vamlas sr

Seuraa hanketta somekanavissamme (sivu avautuu uuteen välilehteen)

Pohjois-Savon Mukana-verkosto

Pohjois-Savon Mukana-verkosto yhdistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ammattilaiset ja asiantuntijat yhteiseen keskusteluun ja kehittämiseen
Tämän verkoston tavoitteena on:
– Kuulla pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä perheiden ääntä.
– Edistää vertaistukitoimintaa.
– Nostaa esiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ajankohtaisia arjessa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä.
– Vahvistaa pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä itsenäistä suoriutumista ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnassa.
– Ehkäistä syrjäytymiseen johtavaa kehitystä.

Pohjois-Savon Mukana-verkoston tehtävänä on:
– Saattaa yhteen järjestöjen ja yhdistysten alueellisia toimijoita ja mahdollistaa kansalaistoimintaa ja yhteistyötä paikallistasolla.
– Koota mukana-verkoston kautta saatua tietoa ja välittää tietoa eteenpäin tarpeen mukaan.
– Kehittää ja levittää hyviä käytäntöjä sekä toimintamalleja kuten palveluohjaus ja vertaistuki osana hoito- ja palveluketjua.
– Verkostoitua ja edistää yhdistysten/järjestöjen yhteistyötä kolmannen sektorin tukimuotojen tuottamisessa perheille.
– Osallistua ja vaikuttaa koulutusten ja työkokousten suunnitteluun ja järjestämiseen pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään koskevien teemojen ympärillä.

Pohjois-Savon mukana verkostossa on mukana n. 80 toimijaa erilaisista organisaatioista. Mukana on muun muassa järjestötoimijoita, eri kuntien ja hyvinvointialueiden toimijoita, asumisen ja päivätoiminnan toimijoita, oppilaitostoimijoita sekä kuntoutuspalvelun tuottajia.

Haluatko osallistua Pohjois-Savon Mukana-verkoston toimintaan? Ota yhteyttä hanketyöntekijäämme Anu Hämäläiseen.

Pohjois-Savon Mukana-verkostolla on oma Facebook sivu: Toimintaa erityislapsiperheille (Pohjois-Savossa) Tämän sivun tarkoituksena on välittää tietoa erityislapsiperheille suunnatuista tapahtumista. Jos erityislapsiperheille suunnattu toiminta Pohjois-Savossa kiinnostaa, ota sivu seurantaan.