Kohtaa mut aidosti! -seminaari otti varaslähdön lapsen oikeuksien viikkoon Kuopiossa 14.11.2023. Seminaarissa lapset pääsivät keskustelemaan erityislapsille tärkeistä asioista yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Savon-Sanomat kirjoitti päivän keskusteluista kattavan artikkelin mutta kaikkia lasten viestejä yhteen päivään ei saatu mahtumaan. Tämän vuoksi jatkamme lapsille tärkeillä asioilla edelleen lapsen oikeuksien viikolla, nostaen lasten viestit esille.  

Lasten kuuleminen on tärkeää, kun on kyse lapsia koskevista asioista. Lisäksi lapsilla on myös oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluiksi. 

Lapset kertovat mielipiteensä, kun heille annetaan mahdollisuus 

Lapset kertovat heille tärkeistä asioista ja niistä asioista, joihin he haluavat vaikuttaa. Kysy siis heiltä. Mukana muutoksissa -hanke tapasi Pyörön koulun kielenpolun oppilaita ja oppilaskunnan hallituksen jäseniä, kysyen mistä asioista he haluavat keskustella päättäjien ja päätöksentekijöiden kanssa.   

Kun kysyimme kielenpolun luokalta, mikä heille on tärkeää ja mihin he haluaisivat vaikuttaa, nousi tärkeänä asiana esille kirjat. Kirjat, joiden avulla oppiminen olisi helpompaa. Viesti kirjoista kuultiin jo seminaarissa, mutta koska asia on tuiki tärkeä, nostamme sen uudestaan esille.  Erityislapset tarvitsevat digiaikanakin konkreettisia kirjoja oppimisen tueksi.  

”Jos kirja on paras väline, tulee se hankkia.”  

Tärkeänä asiana kielenpolun oppilaat nostivat esille mahdollisuuden vapaa-aikaan ja käymiseen vapaa-aikatiloilla, joissa on tekemistä ja aikuisia paikalla. Lapset antoivat kiitosta koulujen loma-ajan maksuttomasta uimahalliin pääsystä.  

”Päättäjät! – Lasten ja nuorten vapaa-aikatiloista, ohjatusta toiminnasta ja läsnäolevista aikuista ei tule säästää!” 

Lapset erityislapsien edustajina   

Lapset osaavat hienosti pohtia erilaisuutta, sekä asettua toisen lapsen asemaan.  

”Lapset kokevat oikeudenmukaisuuden tunteita ja heidän on helppo asettua esimerkiksi liikuntavammaisen asemaan.”  – Lapset on tärkeitä -hanke 

Tämän osoittivat Pyörön koulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet, nostaen esille erityistä tukea tarvitsevan lapsen arkeen liittyviä tärkeitä asioita.  He kantoivat huolta vammaisten lasten jaksamisesta ja hyvinvoinnista, pohtien ovatko koulupäivät liian pitkiä ja raskaita ja onko koulumatkat liian pitkiä, jos on joku vamma.  

Lapset esittivät ratkaisuja siihen, mitä koulussa tulisi tehdä vammaisten lasten arjen helpottamiseksi. Lapset ehdottivat, että koulujärjestelyjä voitaisiin muuttaa siten, että lasten liikkumista vähennettäisiin. Sen sijaan, että lapset ja liikuntarajoitteiset lapset vaihtaisivat paikkaa, voisi opettaja vaihtaa paikkaa, siirtyen sinne missä lapset ovat.  

Tärkeäksi nähtiin myös yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet retkille, koska kenenkään ei pitäisi olla ulkopuolinen.  

Päättäjä, kysy näitä asioita lapsilta 

Kun kysyimme lapsilta, mitä päättäjien tulisi kysyä heiltä, kun on kyse vammaisten lasten asioista, nostivat oppilaskunnan hallituksen jäsenet esille seuraavaa:   

  • Syrjintä – otetaanko kaikki vammaiset huomioon täällä koulussa? 
  • Miten lasten liikkumista pitäisi helpottaa koulun käytävillä, portaissa ja retkillä?  
     

Lapset ovat asiantuntijoita lasten arjessa ja heillä on vastauksia, joilla lapsen oikeuksien toteutumista voidaan edistää, epäkohtia tunnistaa ja hyvinvointia tukevia asioita ylläpitää.  

”Näe lapsi tasa-arvoisena asiantuntijana – älä väheksy.” 

Lelupäivä ja leikki keskustelun välittäjänä  

Lapsella on oikeus leikkiin, ja lapset nostivat myös tämän esille. Tärkeiden asioiden listalla oli myös lelupäivä. 

Lasten kanssa kannattaakin keskustella leikin ja tekemisen kautta, kuvin, piirtäen ja liikkuen. Meillä aikuisilla on taipumusta kuunnella herkemmin niiden lapsien ajatuksia, joiden kanssa se on aikuisnäkökulmasta helpompaa. Mutta mitä jos seuraavalla kerralla lasten ajatuksia kuultaisiinkin lapsinäkökulmasta, koska se olisi lapsille helpompaa.  

”Emme voi toimia siitä olettamuksesta, että lapsi ei voi ilmaista omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. Aikuisten pitää etsiä siihen keinot ja tavat.”  – Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

Lapsenna kieltä 

Yksi keino, jonka aikuiset voisivat löytää lasten kanssa käytäviin keskusteluihin, on kielen lapsentaminen. Savonia sosionomiopiskelijat keksivät työpajoihin valmistautuessaan uuden sana – ”lapsentaa”, joka tarkoittaa aikuisille ominaisen kielen muuntamista lapselle sopivaksi ja ymmärrettäväksi kieleksi.  

Kirjoittajana:  

Mukana muutoksissa – Vammaisjärjestöjen lapsi- ja perhetyön vahvistaminen verkostorakenteessa -hanke  Anu Hämäläinen ja Kirsti Kostamo-Kleemola  

#MukanaMuutoksissa -hanke kuulee vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä näkökulmia ja kokemuksia osallisuudesta ja palveluista nostaen niitä näkyviin ja päätöksenteon tueksi.  

Hanketta koordinoi Vamlas sr yhteistyössä TATU ry:n kanssa. 

Kohtaa mut aidosti! Erityislapsiperheen arkea, eloa ja iloa -seminaari järjestettiin 14.11.2023 Savonian Kampussydämessä.  

Seminaarin alullepanija toimi Pohjois-Savon mukana-verkosto. Seminaarin koordinoinnista vastasi Mukana muutoksissa -hanke. 

Kohtaa mut aidosti! -seminaarissa kuultiin lasten ja päättäjien väliset keskustelut, erityislasten kokemustoimijavanhempien ja päättäjien väliset keskustelut, sekä puheenvuorot  Lapset on tärkeitä -hankkeesta, Täyttä elämää -hankkeesta, Lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja Lapsiystävällinen kunta työstä Kuopiossa
Työpajoja ohjasivat Savonia sosionomiopiskelijat ja iloa päivään toi Dancing Roots.  
Ohjelman kuvakirjoitustulkkauksesta vastasivat HUMAK tulkkiopiskelijat.  

Erityislapsiperheiden asiat ja hyvinvointi kiinnostivat, keräten koolle ja kohtaamisiin yli sata osallistujaa.  

Tunnelmakuvia Kohtaa mut aidosti! -seminaarista

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivua hyväksyt evästeiden käyttömme. Lisätietoja