Pohjois-Savon Mukana-verkosto

Pohjois-Savon Mukana-verkosto yhdistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ammattilaiset ja asiantuntijat yhteiseen keskusteluun ja kehittämiseen
Tämän verkoston tavoitteena on:
– Kuulla pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä perheiden ääntä.
– Edistää vertaistukitoimintaa.
– Nostaa esiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ajankohtaisia arjessa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä.
– Vahvistaa pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä itsenäistä suoriutumista ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnassa.
– Ehkäistä syrjäytymiseen johtavaa kehitystä.

Pohjois-Savon Mukana-verkoston tehtävänä on:
– Saattaa yhteen järjestöjen ja yhdistysten alueellisia toimijoita ja mahdollistaa kansalaistoimintaa ja yhteistyötä paikallistasolla.
– Koota mukana-verkoston kautta saatua tietoa ja välittää tietoa eteenpäin tarpeen mukaan.
– Kehittää ja levittää hyviä käytäntöjä sekä toimintamalleja kuten palveluohjaus ja vertaistuki osana hoito- ja palveluketjua.
– Verkostoitua ja edistää yhdistysten/järjestöjen yhteistyötä kolmannen sektorin tukimuotojen tuottamisessa perheille.
– Osallistua ja vaikuttaa koulutusten ja työkokousten suunnitteluun ja järjestämiseen pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään koskevien teemojen ympärillä.

Pohjois-Savon mukana verkostossa on mukana n. 80 toimijaa erilaisista organisaatioista. Mukana on muun muassa järjestötoimijoita, eri kuntien ja hyvinvointialueiden toimijoita, asumisen ja päivätoiminnan toimijoita, oppilaitostoimijoita sekä kuntoutuspalvelun tuottajia.

Tällä hetkellä Mukana muutoksissa -hanke koordinoi Pohjois-Savon Mukana-verkoston toimintaa

Haluatko osallistua Pohjois-Savon Mukana-verkoston toimintaan? Ota yhteyttä hanketyöntekijäämme Anu Hämäläiseen. Mukana muutoksissa -hankkeen ajan 2023-2024 Anu koordinoi verkostoa.

Pohjois-Savon Mukana-verkostolla on oma Facebook sivu: Toimintaa erityislapsiperheille (Pohjois-Savossa) Tämän sivun tarkoituksena on välittää tietoa erityislapsiperheille suunnatuista tapahtumista. Jos erityislapsiperheille suunnattu toiminta Pohjois-Savossa kiinnostaa, ota sivu seurantaan.