Hakeminen

Kun lapsella tai nuorella on kontakti hoitavaan tahoon (esimerkiksi lasten- tai nuorisopsykiatrialle tai neurologialle), kannattaa neuropsykiatrinen valmennus ottaa puheeksi käynnin yhteydessä ja pyytää hoitavalta taholta suositus. Suosituksen saavuttua TATU ry:lle olemme yhteydessä perheeseen valmennukseen liittyvistä käytännön asioista mm. valmentajavaihtoehdoista. Tämän jälkeen pyydämme maksusitoumuksen valmennukselle kunnasta, vakuutusyhtiöstä tms. maksavalta taholta. Kun maksusitoumus on saatu valmentaja ottaa yhtyettä perheeseen ja valmennus voidaan aloittaa.

Jos lapsella tai nuorella ei ole hoitosuhdetta, mutta tarve neuropsykiatriseen valmennukseen on olemassa, perhe voi pyytää suositusta. Perheen tai nuoren kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon tai terveyskeskukseen ja pyytää suositusta valmennukseen.

Kysy lisää:

Kirsi Rönkä
kirsi.ronka(at)tatury.fi
044 274 7618