Muut tapaturmat

Aluksi

Pienten lasten sairaalahoitoa vaativat tapaturmat sattuvat usein miten kotona ja yleisimpiä tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Kun lapsi kasvaa, hänen elinympäristönsä laajenee ja sairaalahoitoa vaativat tapaturmat sattuvat kodin ulkopuolella vapaa-ajalla.

Alla olevasta kuviosta näkyy lasten ja nuorten tavallisimmat sairaalan vuodeosaston hoitoon johtaneet tapaturmat ikäryhmittäin.

Lähde: THL Tapaturmatietokanta; alkuperäislähde Hoitoilmoitusrekisteri.

Keskeistä tapaturmien jälkeen on saatu ensihoito. On tärkeää, että tapaturma ja siitä syntyneet vammat kirjataan lapsen tai nuoren tietoihin mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi aivovammoissa aluksi lievältäkin vaikuttavat oireet voivat myöhemmin ilmetä lapsen tai nuoren oppimisen tai keskittymisen ongelmina. Kun tieto tapaturmasta ja siitä seuranneista vammoista löytyy, edistää se kuntoutumisen suunnittelua ja korvauskäytäntöihin liittyvät asiat helpottuvat. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että vanhemmat lukevat hoitokertomukset läpi. Korvauskäytännöistä löytyy lisätietoa Kelan sivuilta Jos lapsi sairastuu sekä omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Perheen arkeen liittyvistä asioista lapsen vammauduttua voit katsoa lisätietoa Palvelupolkumalli-tietoportaalista https://www.palvelupolkumalli.fi/index.php.

Vertaistuki on tärkeä ja antoisaa jakamista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa. Myös vammautunut lapsi ja sisarukset hyötyvät vertaisten tapaamisesta ja kokemusten jakamisesta. TATU ry on tapaturmaisesti vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys. TATUn kautta saat tietoa ja tukea sekä vertaisilta että ammattilaisilta. Katso lisätietoa vertaistoiminnasta täältä https://tatury.fi/tukea/vertaistuki/

Kaatumiset ja putoamiset

Kaatumisten ja putoamisten seurauksena lapselle ja nuorelle voi tulla pysyviä vammoja, jotka johtuvat usein miten joko aivoihin kohdistuneesta iskusta tai selkäytimen vaurioista nikamamurtuman, nikamasiirtymän tai välilevytyrän vuoksi. Aivo- sekä selkäydinvammoista löytyy lisätietoa Tapaturmista syntyneitä vammoja -osiosta.

Hukuksiin joutuminen

Hukuksiin joutuneen lapsen tai nuoren pysyvät vammat johtuvat usein aivovammasta, kun aivot ovat kärsineet hapenpuutteesta. Sydänpysähdyksen ja elvytysajan kesto vaikuttavat aivovamman vakavuuteen. Aivovammoista voit lukea tarkemmin Tapaturmista syntyneitä vammoja -osiosta.