Kursseista

TATU ry:n kurssien tavoitteena on, että äkillisesti vammautunut tai sairastunut lapsi tai nuori elää aktiivista ja omannäköistä, mahdollisimman itsenäistä elämää.

Lapsen tai nuoren ja läheisten ymmärrys vamman tai sairauden vaikutuksesta toimintakykyyn, arjessa selviytymiseen ja tuen tarpeeseen lisääntyy. He löytävät vahvuuksia ja voimavaroja osallisuuden, tiedon, verkostotyön ja vertaistoiminnan kautta.

Kurssilla

  • tapaat muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä
  • saat vertaistukea
  • asetat itsellesi yksiöllisen kurssin tavoitteen
  • saat tietoa, ideoita, vinkkejä ja ohjausta
  • saat rohkaisua ja kannustusta
  • sinun ja läheisesi ymmärrys vahvuuksiasi ja tuen tarpeita kohtaan lisääntyy
  • sinun ja läheisesi luottamus ja tuki sinun valintojasi ja tulevaisuuttasi kohtaan lisääntyy
  • tutustut vertaistoimintaan ja järjestöjen palveluihin

Kurssien tavoitteet laaditaan lapsen, nuoren tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kurssitoimintaa vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella sekä STEAn rahoituksella

Vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella kurssitoimintaa järjestetään liikenteessä tapaturmaisesti vammautuneille lapsille ja nuorille sekä heidän läheisille.

STEA rahoitteisen Tartu tulevaisuuteen kurssitoiminnan kohderyhmä on tapaturman, potilasvahingon tai muun äkillisen aivotapahtuman (esim. aivoverenkierronhäiriö, aivoverenvuoto, aivokasvain) kautta vammautuneet ja sairastuneet lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Tartu tulevaisuuteen kurssien yhteistyössä ovat mukana Aivoliitto ry, Aivovammaliitto ry, Selkäydinvammaiset Akson ry, Suomen Narkolepsiayhdistys ry, Sylva ry.

Lisätietoa kursseista ja hakemisesta Emmalta: emma.lappi(at)tatury.fi, p. 045 118 7609