Yhteistyö

Olemme kiinnostuneita tekemään hankkeen aikana yhteistyötä julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin kanssa edistäen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallisuutta harrastustoiminnassa. Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi osallistumalla VAUHTI! -ryhmien ja Perheilyiden toteutukseen tai toteuttamalla yhteistyössä toiminnan kohderyhmän tilaisuuksia tai tapahtumia.

Opiskelijayhteistyö on vahva osa VAUHTI!-toimintaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä joustavasti harjoitteluja ja projektiopintoja, opinnäytetöitä ja toimia tuntiohjaajana ryhmissä. Katso lisää opiskelijamahdollisuuksista.

Toukokuussa 2021 opinnäytetyönä valmistui opas ohjaajalle, joka kohtaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria harrastustoiminnassa. Lue lisää Erityisesti Sinulle -oppaasta.

Syksyllä 2022 Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus opiskelijat tekivät kolme videota osana harjoitteluaan VAUHTI!-hankkeessa. Videot ovat katsottavissa YouTubessa: Sosiaalinen tarina, Pikapiirtäminen ja Kuvakommunikaatio.

2021-2023 ryhmiä ja ryhmätoimintaa on toteutettu yhteistyössä:

 • Kuopion kaupungin,
 • Sanataidekoulu Aapelin,
 • Kuopion Perheentalon,
 • Kuopion Alavan seurakunnan,
 • KalPan,
 • Iisalmen seurakunnan,
 • Iisalmen Perheentalon,
 • Siilinjärven MLL:n paikallisyhdistyksen,
 • Siilinjärven Perheentalon,
 • Varkauden seurakunnan,
 • Varkauden Perheentalon,
 • Varkauden Koivun Lumon,
 • Savonia ammattikorkeakoulun ja
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun
 • Kuopion Konservatorion
 • Pohjois-Savon Liikunnan kanssa.

Katso lisätietoa aiemmin yhteistyössä toteutetuista harrastusryhmistä täältä!

Lisätietoa yhteistyöstä voit kysyä suunnittelijoilta:

Tessa Ollila p. 044 9012 557 / tessa.ollila@tatury.fi
Petri Partanen p. 044 9012 558 / petri.partanen@tatury.fi

Katja Ihalainen p. 044 9018 320 / katja.ihalainen@tatury.fi