Yhteistyö

Olemme kiinnostuneita tekemään hankkeen aikana yhteistyötä julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin kanssa edistäen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallisuutta harrastustoiminnassa. Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi osallistumalla VAUHTI! -ryhmien ja Perheilyiden toteutukseen tai toteuttamalla yhteistyössä hankkeen kohderyhmän tilaisuuksia tai tapahtumia.

Opiskelijayhteistyö on vahva osa hanketta. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä hankkeen aikana joustavasti harjoitteluja ja projektiopintoja, opinnäytetöitä ja toimia tuntiohjaajana ryhmissä. Katso lisää opiskelijamahdollisuuksista.

Toukokuussa 2021 opinnäytetyönä valmistui opas ohjaajalle, joka kohtaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria harrastustoiminnassa. Lue lisää Erityisesti Sinulle -oppaasta.

Lisätietoa yhteistyöstä voit kysyä hankkeen koordinaattoreilta:

Julia Lyytinen p. 044 9012 557 / julia.lyytinen@tatury.fi
Petri Partanen p. 044 9012 558 / petri.partanen@tatury.fi