Selkäydinvamma

Tapaturmainen selkäydinvaurio syntyy mekaanisen voiman aiheuttaman nikamamurtuman, nikaman siirtymän tai välilevytyrän seurauksena. Yleensä lapsille selkäydinvaurioita syntyy liikennetapaturmissa sekä putoamisten ja kaatumisten seurauksena. 

Tutkimusten perusteella Suomessa noin 100 henkilöä saa vuosittain tapaturmaisen selkäydinvaurion. Suurin riskiryhmä ovat liikenneonnettomuuteen joutuneet 16–30-vuotiaat miehet.

Selkäydinvaurion taso (kaula-, rinta- ja lanneranka, ristiluu) ja vaurion tyyppi (osittainen tai täydellinen) määräävät jäljelle jääneet toiminnot.

  • Kaularangan vaurioissa syntyy neliraajahalvaus (tetraplegia)
  • Rinta- ja lannerangan sekä ristiluun alueen (cauda equinan ja conus medullariksen) vaurioissa syntyy alaraajojen halvaus (paraplegia).

Selkäydinvaurion saaneet tarvitsevat säännöllistä elinikäistä seurantaa hyvän terveydentilanteen ylläpitämiseksi, komplikaatioiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi, kuntoutustarpeen arvioimiseksi ja taloudellisten kustannusten vähentämiseksi. Hoito on keskitetty jo alkuvaiheesta alkaen kolmeen yliopistolliseen sairaalaan HUS:iinTampereelle ja Ouluun.

Selkäydinvaurio vaikuttaa monin tavoin potilaan ja hänen läheistensä elämään. Hyvän elämän elementtejä voidaan rakentaa hyvällä kuntoutuksella ja muokkaamalla lapsen/nuoren toimintaympäristöt mahdollisimman esteettömiksi, jotta ne mahdollistavat omatoimisen selviytymisen arjen askareista. Omatoimisuus ja kuntoutuminen vaativat läheisiltä usein luovia ratkaisuja ja kannustavaa suhtautumista. Autetaan silloin, kun on sen aika, mutta annetaan lapsen myös itse tehdä ja saavuttaa itsenäistymisen askelia.

Selkäydinvaurion aiheuttamista rajoituksista huolimatta monet vammautuneet selviävät hyvin alkuvaiheen jälkeen ja saavuttavat itsenäisen elämän hallinnan. Hyväksi koettu terveys ja fyysinen toimintakyky ovat hyvän mielialan lisäksi tärkeitä hyvän elämänlaadun ylläpitämisessä. Myös ystävien ja perheen tuki lisää vammautumisen jälkeistä tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Vertaistuella on usein hyvin merkittävä elämänlaatua ja selviytymistä tukeva voima. 

Lisätietoa aiheesta: