Mikä on potilasvahinko?

Lapsi voi vammautua vakavasti terveydenhuollon toimenpiteiden yhteydessä. Pysyvä vaurio voi tulla esimerkiksi synnytykseen tai leikkaus- ja anestesiatoimenpiteeseen liittyvästä hapenpuutteesta. Vastaavasti lapsen vakavan sairauden diagnosointi ja hoito voi viivästyä, ja tämän vuoksi sairaus vaikeutuu. Hoitoon voi liittyä vakava infektio, josta tulee pysyviä, vaikeita seurauksia.

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää edes parhaalla mahdollisella hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn.

Jos epäilet potilasvahinkoa ja tarvitset asiasta lisätietoa:

1) keskustele hoitavan lääkärin kanssa,
2) ota yhteys potilasasiamieheen
3) Potilasvakuutuskeskus ohjaa ja vastaa kysymyksiin.

Lisätietoa:

Tietoa eri potilasvahinkotyypeistä, Potilasvahinkokeskus

Potilasvakuutuslaki