Korvausperusteet ja korvauksen hakeminen

Potilasvahinkolain perusteella ei korvata kaikkia terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä aiheutuvia seurauksia, vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka ovat todennäköisesti aiheutuneet hoidosta. Aiheutuneen vahingon tulee olla syy-yhteydessä hoitoon. Toisin sanoen on todennäköisempää, että vahinko aiheutuu hoidosta tai sen puutteista, kuin haitallinen seuraus aiheutuu jostain muusta tekijästä kuten esimerkiksi lapsen synnynnäisestä sairaudesta tai hänen muusta perussairaudestaan.

Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä taikka kuolemaa. Potilasvahinkolain tarkoittamia korvausperusteita ovat hoitovahingot, sairaanhoitolaitteen tai -välineen viasta aiheutuvat vahingot, infektiovahingot, tapaturmavahingot, palovahingot, lääkkeen toimittamisvahingot ja kohtuuttomat vahingot. Vahinkoilmoitus tulee tehdä kolmen vuoden kuluessa vahingosta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta löytyy selkeä ohjeistus, kuinka toimia, jos lapsellesi tai nuorelle on sattunut potilasvahinko.

Ensimmäisessä vaiheessa potilasvakuutuskeskus tutkii onko kyseessä potilasvahinko. Vahinkoilmoituksen käsittely etenee näin: 

Kaaviokuva vahinkoilmoituksen käsittelystä potilasvahinkotapauksessa.

Jos kyseessä on korvattava potilasvahinko, käsittelyn toisessa vaiheessa käsitellään korvaukset. Lisätietoa löytyy Porilasvakuutuskeskusen sivuilta.

Potilasvahinkolautakunnasta voi hakea muutosta potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksiin.