Vanhemmat mukana hoitoprosessissa

Vanhemmat voivat auttaa pienen lapsen paranemista olemalla hänen seurassaan mahdollisimman paljon. Tutut äänet, puhuminen ja laulaminen rauhoittavat lasta. Läheisyys ja syli luovat lapselle turvallisuutta. Lapsen ollessa sairaalahoidossa henkilökunnalta voi varmistaa miten lapsen voi ottaa syliin. Sidokset tai lastat eivät yleensä estä syliin ottamista.

Lapsen päivittäisen rutiinin säilyminen on tärkeää myös sairaalassa siinä määrin kuin se on mahdollista. Isommille lapsille on tärkeää olla rehellinen: kerrotaan mitä tehdään, milloin ja miksi, mikä aiheuttaa kipua ja mikä ei. Lapsen on  tärkeä tietää, että hän voi luottaa vanhempiinsa. Vanhempien on hyvä sopia vierailuajoista hoitohenkilökunnan kanssa ja pitää kiinni näistä ajoista.  Lapselle tulee kertoa milloin vanhempi lähtee ja milloin tulee takaisin seuraavan kerran. On hyvä, että lapsen sosiaaliset suhteet säilyvät. Osastolla voi vierailla myös sukulaisia ja ystäviä, mutta vierailuista kannattaa aina sopia hoitohenkilökunnan kanssa etukäteen. 

Vanhempien tulee saada realistista tietoa vamman laadusta, ennusteesta ja hoitosuunnitelmasta. Hoitohenkilökunta ja lääkärit tulevat lapselle ja perheelle tutuiksi pitkän hoitojakson aikana. Tämä edellyttää luottamusta ja yhteistyötä hoitavan yksikön ja perheen välillä.

Lapsen vierellä olo on raskasta ja kuluttaa vanhempien  voimavaroja. Väsymys ja uupuminen ovat monelle vanhemmalle tuttuja tunteita hoitojaksojen aikana. Vanhempien onkin tärkeää levätä, ulkoilla ja ruokailla säännöllisesti. Riittävä henkinen tuki läheisverkostojen, ammattiauttajien ja vertaistuen taholta auttavat vanhempia selviytymään.

Laaja palovamma on traumaattinen kokemus koko perheelle. Yhden perheenjäsenen loukkaantuminen vaikuttaa perhedynamiikkaan ja aiheuttaa monenlaista vaikeutta ja hankaluutta perheen arjessa. Vaikeatkin vanhempien mieltä askarruttavat asiat on hyvä ottaa puheeksi. Plastiikkakirurgi voi tarvittaessa konsultoida lastenpsykiatrian asiantuntijoita. Tapaaminen voidaan sopia vastaanottoajan yhteyteen tai hoitaa erillisellä ajanvarauksella.

Lapsen palovamma ja sen hoito on vanhemmille pitkäjänteinen ja henkisiäkin voimavaroja kuluttava prosessi. Poliklinikalla jaettavista palovammaoppaista vanhemmat saavat tietoa itse palovammasta, TATU ry:n ja Suomen palovammayhdistyksen järjestämästä toiminnasta sekä vertaistuesta.