Lasten palovammojen hoitopolku

Päivystys on useimmin ensimmäinen paikka, johon palovammaonnettomuuden jälkeen mennään. Tämän jälkeen lapsen tai nuoren hoitopolku jatkuu vammojen hoidon vaatimuksen mukaan kotihoitoon, osastohoitoon tai tehohoitoon. Pääsääntöisesti alle 7 -vuotiaiden lasten tehohoitoa vaativia palovammoja hoidetaan HUSin Uuden lastensairaalassa ja yli 7 -vuotiaat hoidetaan Jorvin Palovammakeskuksessa. Lyhytaikaisesti voidaan lasten palovammoja hoitaa myös keskussairaalan teho-osastolla.

Alla olevassa kuviossa kuvataan palovammapotilaan hoitopolkua pääpiirteittäin. Vakavan palovamman hoito on pitkäaikainen ja siihen liittyy monia hoitokäyntejä eri ammattilaisten luona. 

Kaavio palovammapotilaan hoitopolusta.