Kaatumiset ja putoamiset

Kaatumisten ja putoamisten seurauksena lapselle ja nuorelle voi tulla pysyviä vammoja, jotka johtuvat usein miten joko aivoihin kohdistuneesta iskusta tai selkäytimen vaurioista nikamamurtuman, nikamasiirtymän tai välilevytyrän vuoksi. Aivo- sekä selkäydinvammoista löytyy lisätietoa Tapaturmista syntyneitä vammoja -osiosta.