Hukuksiin joutuminen

Hukuksiin joutuneen lapsen tai nuoren pysyvät vammat johtuvat usein aivovammasta, kun aivot ovat kärsineet hapenpuutteesta. Sydänpysähdyksen ja elvytysajan kesto vaikuttavat aivovamman vakavuuteen. Aivovammoista voit lukea tarkemmin Tapaturmista syntyneitä vammoja -osiosta.