Vanhemmat mukana sairaalassa

Vanhempien ollessa sairaalassa lapsen kanssa, he joutuvat usein olemaan poissa ansiotyöstä. Liikennevakuutuslain perusteella vanhemmilla on mahdollisuus hakea vakuutusyhtiöstä korvausta sellaisista tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka aiheutuvat osallistumisesta vammautuneen hoitamiseen (esim. kodin ja sairaalan välisistä matkoista aiheutuneet kustannukset).

Vanhemmat hakevat korvausta vakuutusyhtiöstä vapaamuotoisella hakemuksella. Hoidon tai kuntoutuksen kannalta tarpeellisten kulujen korvattavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Korvausarvioinnissa otetaan huomioon vamman laatu ja vaikeusaste sekä vahingonkärsineen ikä.