Lasten ja nuorten liikennevahingot

Liikenteessä sattuneet tapaturmat yleistyvät lapsilla siinä vaiheessa, kun he alkavat liikkua itsenäisesti kodin ulkopuolella. Teini-iässä liikennetapaturmat ovat yleisin syy tapaturmaiseen vammautumiseen tai kuolemaan. Vuosittain liikenteessä loukkaantuu noin 500 alle 15 -vuotiasta. Vastaavasti 15-17 -vuotiaita liikenteessä loukkaantuu kolminkertainen määrä.

Lapsen tai nuoren loukkaantuminen tai vammautuminen koskettaa aina koko perhettä. Usein vammautuminen johtaa koko perheen uudelle elämänpolulle ja perhe joutuu kohtaamaan suuren määrän ammattilaisia. Toisinaan korvausvastuut selviävät helposti jo kolaripaikalla, mutta toisinaan onnettomuuden syytä ja vastuutahoa selvitetään pitkään. 

Liikennevahinko koskettaa usein läheisesti isompaa joukkoa. Saattaa olla, että onnettomuudessa on mukana perheenjärseniä tai ystäviä ja loukkaantuneita tai jopa kuolleita on useampia. Myös tapahtuneen silminnäkijöinä voi olla läheisiä. Onkin tärkeää selvittää tapahtunut sitä koskettaneiden ihmisten kanssa. Esimerkiksi Kriisikeskus tai sairaalan henkilöstö voivat tarjota tukea akuutissa kriisivaiheessa.

TATU ry järjestää liikenteessä vammautuneiden lasten perheille kurssitoimintaa, vertaistukitapaamisia, vertaistukiryhmiä verkossa sekä ohjaa koulutettuja vertaistukihenkilöitä perheen tueksi. Vertaistuen kautta niin vammautunut lapsi tai nuori kuin vanhemmat sekä sisarukset voivat saada näkökulmaa perheen tilanteeseen, vinkkejä arjesta selviytymiseen sekä tunnetasolla kohdata ihmisiä, jotka ymmärtävät kokemuksen.