Asunnonmuutostyöt

Liikennevakuutuksen kuntoutuslain perusteella vaikeasti vammaiselle henkilölle korvataan vakinaiseen asuntoon tarvittavista apuvälineistä ja laitteista sekä asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 

Muutostyötarpeen tulee johtua korvattavasta vammasta ja siitä aiheutuneista toimintakyvyn rajoitteista. Muutostöiden kustannusten korvaukseen on oikeus enintään kerran viidessä vuodessa, jollei erityisen painavia syitä ole aikaisemmin tehtäville muutostöille.

Tarvittavien muutostöiden arvioinnin tekee sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaaja tai julkisen terveydenhuollon fysio- tai toimintaterapeutti. Vakuutusyhtiöön on toimitettava korvausarvioinnin pohjaksi terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto toimintakyvystä ja tarvittavista muutostöistä, rakennusalan ammattihenkilön laatima työseloste ja kustannusarvio sekä mahdolliset rakennusurakoitsijoilta saadut tarjoukset.