Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

Liikennevakuutuksen kuntoutuslain perusteella vakuutusyhtiöt korvaavat apuvälineitä, joiden tarve johtuu korvattavasta vammasta.

Tavoitteena on apuvälineiden avulla vähentää tai poistaa toiminnanrajoitteista aiheutuvaa haittaa ja näin parantaa vammautuneen henkilön omatoimisuutta ja liikkumismahdollisuuksia sekä selviytymistä päivittäisestä elämästä. Itse apuvälineen lisäksi korvattavaksi tulevat niiden määräämisestä, sovittamisesta, hankkimisesta, käyttöön luovuttamisesta sekä huollosta tai uusimisesta aiheutuvat kustannukset.

Apuvälineen tarpeen arviointi, kokeilu ja sovitus tapahtuvat aina hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon toimesta joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Arvioinnin perusteella apuvälinealan ammattihenkilö laatii vakuutusyhtiöön kirjallisen lausunnon / maksusitoumuspyynnön.

Hoitotarvikkeet. Vakuutusyhtiö korvaa liikennevakuutuslain perusteella myös kotona tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeiden järjestäminen kuuluu kotikunnan hoitotarvikejakelun tai kotisairaanhoiton vastuulle, joka voi laskuttaa annetut tarvikkeet jälkikäteen vakuutusyhtiöstä.

Apuvälineet autoon ja tukea auton hankintaan. Vammaisella henkilöllä on vammaispalvelulain perusteella oikeus hakea kotikunnan sosiaalitoimelta korvausta auton hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukitoimi on määrärahasidonnainen. Edellytyksenä on, että vammainen henkilö tarvitsee autoa liikkumisessa vammansa tai sairautensa vuoksi. Myös lapsella voi olla oikeus vammaisuutensa perusteella auton hankinnasta aiheutuvaan korvaukseen. Lapsen vammaisuudesta johtuva tarve voi tulla esille, kun alunperin hankittu auto käy soveltumattomaksi päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavaan kuljetukseen.

Vakuutusyhtiö korvaa perheen autoon lapsen toimintakyvyn kannalta mahdollisesti tarvittavat, välttämättömät apuvälineet ja –laitteet sekä muutostyöt. Tällaisia korvattavia apuvälineitä voivat olla esimerkiksi kääntyvä erityisistuin, ilmastointilaite, pyörätuolin kiinnikkeet, pyörätuolin nostolaite tms.

Vakuutusyhtiön kautta avustusta tai lainaa auton hankintaan voi saada ainoastaan työssä käyvä henkilö.

Vaikeavammaista tai liikuntaesteistä lasta kuljettava voi anoa autolle pysäköintilupaa inva-pysäköintiä tai maksutonta mittaripysäköintiä varten. Pysäköintilupaa haetaan kotipaikkakunnan poliisilaitokselta.

Vapautus ajoneuvoveron perusveron osuudesta myönnetään hakemuksesta henkilölle, jolle on vammaisuuden perusteella myönnetty autoverolain mukainen autoveronpalautus tai liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Hakemusta ei tarvita, jos ajoneuvorekisterissä on merkintä autoverolain 50 tai 51 § tarkoitetusta autoveron palautuksesta.

Autoverolain mukaan vammaisille henkilöille tai vammaisen lapsen perheelle voidaan palauttaa uuden tai käytetyn auton hintaan sisältyvä autovero joko kokonaan tai osittain. Autoverolaki antaa mahdollisuuden autoveron palautukseen myös käytetystä autosta, kun kyseessä on käytettynä maahantuotu ajoneuvo, joka rekisteröidään Suomessa ensimmäistä kertaa. Palautuksen suuruus vaihtelee vamman laadun ja vaikeusasteen mukaan. Myös palautuksen enimmäismäärät on määritelty.

Päivähoidossa tarvittavat apuvälineet. Liikennevakuutuksen kuntoutuslain perusteella vakuutusyhtiöt korvaavat apuvälineitä, joiden tarve johtuu korvattavasta vammasta. Tavoitteena on apuvälineiden avulla vähentää tai poistaa toiminnanrajoitteista aiheutuvaa haittaa ja näin parantaa vammautuneen henkilön omatoimisuutta ja liikkumismahdollisuuksia sekä selviytymistä päivittäisestä elämästä. Itse apuvälineen lisäksi korvattavaksi tulevat niiden määräämisestä, sovittamisesta, hankkimisesta, käyttöön luovuttamisesta sekä huollosta tai uusimisesta aiheutuvat kustannukset.

Apuvälineen tarpeen arviointi, kokeilu ja sovitus tapahtuvat aina hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon toimesta joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Arvioinnin perusteella apuvälinealan ammattihenkilö laatii vakuutusyhtiöön kirjallisen lausunnon / maksusitoumuspyynnön. 

Tarvitaanko kouluun apuvälineitä ja kuka ne järjestää? Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. (Perusopetuslaki)

Koulun käynnissä tarvittavat kiinteät apuvälineet (esim. kahvat, tukikaiteet, luiskat, erityispulpetit yms.) hankkii koulu ja muut ns. henkilökohtaiset apuvälineet lapsen apuvälineistä vastaavan apuvälineyksikön kautta liikennevakuutusyhtiön korvaamana.

Harrastustusvälineet. Liikennevahingossa vammautuneille ei lähtökohtaisesti korvata harrastus- ja kuntoiluvälineitä (esim. soutulaite, kuntopyörä). Monet vammautuneet tarvitsevat kuitenkin erityisiä heille soveltuvan liikunnan välineitä, joita ovat mm. peli- ja tanssipyörätuoli sekä hiihto-, laskettelu-, jääkelkat/pulkat ja tuet. Tällaisia erityisvälineitä on voitu korvata, koska ne poikkeavat tavanomaisista harrastus- ja kuntoiluvälineistä siinä suhteessa, että niiden tarve johtuu yksinomaan vamman aiheuttamista toiminnanrajoituksista.

Ennen soveltuvan liikunnan apuvälineen hankintaa ja harrastuksen alkuvaiheessa on suositeltavaa tutustua ensin esimerkiksi SOLIA-toimintaan, josta voi vuokrata liikunta- ja urheiluvälineitä.  Erityisesti lapsille ja nuorille toimintavälineitä vuokraa myös Malikkeen toimintavälinevuokraamot.