Nuoret kehittäjät ovat osallistuneet vaikuttamistoimintaan esimerkiksi somekampanjoin ja osallistumalla eduskuntavierailulle. Osa Nuorten kehittäjien nuorista osallistui viime vuoden keväällä Vamlasin kanssa järjestettyyn eduskuntavaalivaikuttamisen työpajaan. Siitä tuloksena syntyi Osaan minäkin! Ajatuksia yhdenvertaisen opiskelun, työn ja vapaa-ajan mahdollistamisesta -somekampanja, jolla pyrittiin vaikuttamaan eduskuntavaaliehdokkaisiin. 

Kuvassa yleisössä istuvia nuoria ja kansanedustajia, edessä nuori puhumassa, avustaja pitää mikrofonia.

Työskentely poliittisiin päättäjiin vaikuttamisessa jatkui kun TATUn Nuoret kehittäjät osallistuivat Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöverkoston eduskuntavierailulle 13.3.2024 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. TATUn Nuoret kehittäjät, Vamlasin Nuoret vaikuttajat ja Invalidiliiton Nuoret vaikuttajat yhdessä organisoimassaan tapahtumassa oli mukana yhteensä 17 nuorta, joista 11 piti hyvin valmistellun puheenvuoron kansanedustajille omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan, teemoihin yhdenvertaisuus työelämässä ja opinnoissa, osallisuus kaikilla elämänalueilla ja leikkausten vaikutuksen vammaisten nuorten elämään, liittyen. 

Tilaisuuden puheenjohtaja toimi eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko. Nuorten huolia ja ratkaisuehdotuksia oli tullut kuuntelemaan liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist sekä 9 kansanedustajaa eri puolueista.

Kuvassa nuoria ja kansanedustajia istumassa. Paula Risikko pitämässä avauspuheenvuoroa.

Nuorten puheenvuoroissa nousi esille esimerkiksi yhteiskunnan syrjivät asenteen ja rakenteellinen syrjintä, ympäristön esteellisyys, yhdenvertaisuuden toteutumattomuus ja huoli palveluiden saatavuudesta ja toimeentulosta tulevaisuudessa. Kansanedustajille nuorilla oli selkeä pyyntö: vammaiset tulee olla yhteiskunnassa yhdenvertaisia jäseniä niin työelämässä, opinnoissa kuin elämässä ylipäätään. Nuoret vaativat päättäjiltä konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, esteettömyyden edistämiseksi ja asenteellisuuden purkamiseksi sekä osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi.

Ennen eduskuntavierailua oltiin pidetty kolme etätyöpajaa syksyllä 2023. Ensimmäisessä työpajassa nuoret suunnittelivat ja päättivät teemat, joista heidän mielestään on eduskuntavierailulla tärkeää puhua. Toisessa ja kolmannessa työpajassa paneuduttiin teemoihin tarkemmin, pohdittiin, mitä niistä olisi hyvä kertoa ja kirjattiin ylös niihin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia. Näistä aiheista toteutettiin alkuvuodesta 2023 Vammaisten nuorten viestejä päättäjille -somekampanja TATUn, Vamlasin ja Invalidiliiton somekanavissa. Somekampanjasta koostettiin myös video.

Viikkoa ennen eduskuntavierailua pidettiin vielä neljäs työpaja, jossa jaettiin puheenvuoroja teemoittain ja mietittiin puheenvuorojen sisältöjä. Jokainen puheenvuoron halunnut nuori työsti vielä omaa puheenvuoroaan joko itsenäisesti, toisen nuoren kanssa tai työntekijän sparraamana.

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöverkoston yhteistyö nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksien tukemiseksi saa jatkoa. Vuonna 2025 on tulossa sekä kunta- että aluevaalit. Näihin vaaleihin liittyen on siis odotettavissa jälleen vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja neuromoninaisten nuorten vahvaa vaikuttamista.

Haluatko mukaan vaikuttamaan? Tule mukaan Nuoret kehittäjät -kehittäjäryhmään!

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivua hyväksyt evästeiden käyttömme. Lisätietoja