Tiedoksi opinnäytetyö aiheesta Lasten kohtaaminen ja kuuleminen sosiaalihuollossa, kun lapsella puhe- tai ilmaisukyvyn vaikeuksia

Alla tiedoksi sosiaalityön opiskelija Okko Karvosen kutsukirje vanhemmille haastatteluun pro gradu -työtä varten.

”Arvoisa vastaanottaja,
Haen tutkimukseeni haastateltavaksi vanhempia, joiden lapsella on puhe- tai itseilmaisukyvyn vaikeuksia esimerkiksi aivovammasta, kehitysvammasta tai neuropsykiatrisesta häiriöstä johtuen.


Olen valmis kiittämään tutkimukseen osallistujia palkkiolla ja järjestämään tutkimushaastattelun joustavasti haastateltavan toiveiden mukaan. Tämän viestin välittää järjestö, jonka toiminnassa lapsenne tai perheenne on mukana ja jolta pyysin apua potentiaalisten haastateltavien tavoittamiseen. Järjestö ei suoraan osallistu tutkielmani tekemiseen millään tavalla.

Teen Helsingin yliopistossa sosiaalityön pro gradu -tutkielmaa lasten, joilla on puhe- tai kommunikointivaikeuksia, ja heidän perheidensä asioinnista viranomaisten kanssa. Tutkimukseen osallistuvan perheen (perheen lapsen) täytyisi olla tai olla jossain vaiheessa ollut asiakkaana jossain sosiaalihuollon palvelussa tai olla tavannut henkilökohtaisesti sosiaalihuollon viranomaista. Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityö.


Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, millä tavalla näiden lasten kohtaamiset sosiaalihuollon viranomaisten (sosiaalityöntekijöiden) kanssa ovat sujuneet. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaalihuollon asiakasta tulee kuulla häntä koskevia päätöksiä valmisteltaessa. Tämä koskee myös sosiaalihuollon asiakkaana olevia lapsia. Olen kiinnostunut siitä, millä tavalla tämä oikeus toteutuu puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia omaavien lasten kohdalla.


Haastattelun arvioitu kesto olisi noin yksi tunti. Haastatteluun voi osallistua vanhempi yksin tai vanhemmat yhdessä. Haastattelun voi järjestää haastateltavalle sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana, esimerkiksi haastateltavan kotona tai kahvilassa. Haastattelun voi järjestää myös etänä videopuheluohjelman avulla. Minulle sopivat hyvin ilta- ja viikonloppuajat, mutta myös arkipäivisin saan haastattelun sopimaan. Nauhoitan haastattelut omalla laitteellani ja käsittelen tallenteita tietoturvallisesti niin, että tuhoan aineiston yliopiston suositteleman aineiston säilytyksen määräajan umpeuduttua. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä aineistoon missään vaiheessa. Haastatteluaineisto tulee vain minun käyttööni ja raportoin siitä syntyvät havainnot täysin anonyymisti, tarvittaessa yksityiskohtia muuttaen niin, ettei
haastateltavia voi tunnistaa. Tutkielma julkaistaan Helsingin yliopiston sähköisessä tietokannassa.


Jos olet kiinnostunut tulemaan haastateltavaksi tai jos sinulle tulee kysymyksiä, voit olla yhteydessä minuun sähköpostilla okko-pekka.karvonen@helsinki.fi tai puhelimitse, puh. 0452363556.

Tutkimuksen ohjaajana toimii sosiaalityön apulaisprofessori Kris Clarke Helsingin yliopiston
valtiotieteellisestä tiedekunnasta.
Tutkimuksen ohjaaja Kris Clarke, apulaisprofessori, sosiaalityö
Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, +358504322477, kris.clarke@helsinki.fi”

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivua hyväksyt evästeiden käyttömme. Lisätietoja