Osallisuus on tunne, joka syntyy, kun ihminen kokee olevansa osa jotakin ja pääsevänsä vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Osallisuuteen kuuluu myös ihmisten keskinäinen luottamus, yhdenvertaisuus ja arvostus. Itselle merkityksellinen yhteisö voi löytyä esimerkiksi ystäväpiiristä, harrastuksesta, työpaikalta opiskeluryhmästä tai järjestötoiminnasta. Osallisuuden kokemus lisää hyvinvointia, turvallisuutta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin sekä vähentää syrjäytymisriskiä.

”Tuntuu hyvältä kuulua porukkaan, mä oon tosi ilonen, mä tulisin tosi surulliseks jos mä en kuuluis mihinkään porukkaan.”

-Lapset on tärkeitä -hankkeen lasten ohjausryhmään osallistunut lapsi.

Aikuisten tehtävänä on mahdollistaa lasten osallisuus ja huolehtia, että lapsilla ja nuorilla on aidosti mahdollisuus tulla mukaan, osallistua ja toimia omien kykyjensä ja mahdollisuuksien mukaisesti osana yhteisöään. Lasten ja nuorten aloitteita, näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä tulee arvostaa, kuulla ja huomioida.  Jos lapsella tai nuorella on jokin arkeen vaikuttava vamma, sairaus tai rajoite, hän tarvitsee tukea, jotta hänen osallisuutensa ja kykynsä päätöksentekoon lisääntyy. Herkkyys, luovuus ja kiireettömyys ovat tärkeitä taitoja lasten ja nuorten ajatusten ja kokemusten kuulemisessa.

”Osallisuus on huomioonottamista, nähdyksi tulemista, kanssakäymistä ja niin omien kuin muiden tarpeiden toteuttamista. Osallisuus lisää esimerkiksi mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hoitoon ja kuntoutukseen ja itseä koskeviin päätöksiin. Elämänhallinnan tunne lisääntyy.”

-Anni, TATU ry:n kokemusasiantuntija ja vapaaehtoinen.

TATU ry:n toiminnan tavoitteena lasten, nuorten ja heidän läheistensä osallisuus ja hyvä elämä.  Lapset, nuoret ja läheiset ovat mukana aidosti toiminnassa aina suunnittelusta toteutukseen ja toiminnan arviointiin. TATUssa otetaan huomioon ihmisten erilaiset tarpeet ja luotetaan jokaisen omiin vahvuuksiin sekä vahvistetaan niitä. Toimintaa ei tehdä lapsille ja nuorille vaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii TATUn Nuoret kehittäjät -ryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja kehittämään TATUn toimintaa ja viestintää aina TATUn strategian suunnittelusta yksittäisen someviestintäkampanjan toteuttamiseen.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin, päästä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä ja kokemustensa parhaita asiantuntijoita ja heillä on paljon tietoja sekä taitoja, jotka pääsevät esiin jos niille annetaan tilaa ja mahdollisuuksia. Jokainen lapsi ja nuori on omanlaisensa yksilö, jolla on omat tarpeet, toiveet ja unelmat. Siksi jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi olla mahdollista osallistua omilla ehdoillaan.

”Lapsilla ja nuorilla on valtavasti viisautta, jota aikuiset ovat ehkä jo unohtaneet. Lasten ja nuorten viisaus sekä kyky ja into oppia ja luoda uutta on niin iso luonnonvoima, että sellaisen resurssin käyttämättä jättäminen olisi suurta haaskausta lasten ja nuorten itsensä, mutta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta.”

-Eija, TATU ry:n viestintäassistentti.

Jos lapsella tai nuorella on jokin arkeen vaikuttava vamma, sairaus tai rajoite, unelmien tavoittelun ja itsenäisten valintojen tekemisen eteen voi tulla esteitä. Nuori saattaa esimerkiksi ajautua toisten hänelle suosittelemaan uravaihtoehtoon tai asuinpaikkaan, jotka eivät vastaa nuoren omia haaveita ja toiveita. Lasten ja nuorten saattaa olla myös vaikeaa tunnistaa omia vahvuuksiaan, jonka takia vanhempien sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää tarjota lapselle ja nuorelle erilaisia elämyksiä, kokemuksia ja vaihtoehtoja. Erilaisia taitoja olisi tärkeä päästä harjoittelemaan. Vahvuuksia ja unelmia tulee varmasti esiin, kun lapset ja nuoret saavat aikaa, mahdollisuuksia ja kannustusta niitä pohtiessaan.

Lasten ja nuorten unelmien ja haaveiden kuulluksi tuleminen, niiden mahdollistamisen tukeminen ja niissä kannustaminen on tärkeä osa lasten ja nuorten osallisuutta. Unelmointi tuo toivonkipinöitä, auttaa tarttumaan haasteisiin ja antaa merkitystä arkeen. Omista unelmista kannattaa puhua ääneen, jotta vierellä kulkevat voivat auttaa ja kannustaa unelmaa kohti. TATU ry toteutti lasten ja nuorten unelmia muutama vuosi sitten. Käy katsomassa TATU ry:n YouTube kanavalta, kuinka unelmia toteutettiin.

Toteutetaan unelmia -kampanjassa olemme tukemassa TATUn tapaturmaisesti tai potilasvahingosta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten (alle 30v.) pienten ja vähän isompienkin unelmien toteumista.
Kampanjaan voi osallistua kertomalla unelmasta kirjoittamalla, piirtämällä, videolla tai valokuvin. Laita siitä tieto meille, me olemme yhteydessä sinuun ja autamme sinua unelman toteuttamisessa. Postita unelmasi marjo.juuti-tavi(at)tatury.fi.

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivua hyväksyt evästeiden käyttömme. Lisätietoja