TATU ry on perustettu tapaturmaisesti vammautuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Tukea perheille on tarjolla kurssitoiminnan, ohjauksen ja neuvonnan sekä vertaistuen keinoin. Kohderyhmään kuuluvat myös hoito- ja potilasvahingon kautta vammautuneet tai sairastuneet lapset ja nuoret. 

TATU tarjoaa Kelan järjestämää kurssitoimintaa myös muihin vammaryhmiin kuuluvien lasten perheille.

Etsi

TATU-chat


Vertaistukea verkossa vanhemmille osoitteessa www.tukinet.net


TATU-chat

Palvelupolkumalli

Palvelupolkumalli.fi -portaali

Tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. 
www.palvelupolkumalli.fi

↑ Ylös

© TATU ry 2018 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius - Toteutus: Muikkumedia Oy